اسامی شرکت کنندگان ایرانی سومین جشنواره نقاشی مطبوعات و کارتون مراکش ۲۰۲۱

اسامی شرکت کنندگان ایرانی سومین جشنواره نقاشی مطبوعات و کارتون مراکش ۲۰۲۱اسامی شرکت کنندگان ایرانی سومین جشنواره نقاشی مطبوعات و کارتون مراکش ۲۰۲۱

در سومین جشنواره نقاشی مطبوعات و کارتون مراکش ۲۰۲۱ با موضوع آزادی بیان، جایی مابین قوانین مطبوعات و سانسور هنرمندان ایرانی شرکت کننده مشخص شدند.

احمدرضا سهرابی
اکبر روحی
علی شافعی
عسگر صدیقی
بنی شریعت
داوود کمالی
احسان چراغی ایرانشاهی
الهام خوش جام
اسماعیل بابایی
فریماه فاطمی
هادی نورمحمدی
حمید صوفی
حسن امیدی
هدی بختیاری بستکی
حسین ضیاسعیدی
حسین کاظم
جهانفرد الهام
جان بزرگی مجید
جواد جعفریان
کاظم غفاری
کیوان شهسواری
کیوان وارثی
مهدیه صباغکار
مهشید هاشمی
مسعود نوری
منیره احمدی
مرتضی دهکامه
مصطفی نجفی فرد
نسترن کیخسرو کیانی
ندا خداوردی
نیما بیاراش
پیام خلیلی
رشید کیوانی
رسول حاجی زاده
رسول حبیبی
سعید موسی رضایی
سعید صادقی
سالار عشرت خواه
سروه قادری
شهرام یعقوبی مجد
سومیتا زهرا
سومیتا زهرا ستاره‌
یلدا هاشمی نژاد
یاسر دلفان
زینب فخار
ژاله یوسفی نژاد