برندگان مسابقه تصویرگری بلونیا 2022 اعلام شدند.

برندگان مسابقه تصویرگری بلونیا 2022 اعلام شدند.برندگان مسابقه تصویرگری بلونیا 2022 اعلام شدند.

برندگان مسابقه تصویرگری بلونیا 2022 اعلام شدند.

به گزارش روابط عمومی انجمن تصویرگران ایران، از میان آثار ارسالی 3783 هنرمند از 92 کشور و 318 تصویر فینالست، مونا آملی، محمد باباکوهی، ثنا حبیبی‌راد، نرگس محمدی و نوشین صادقیان از ایران در میان برندگان امسال این جشنواره هستند.

منبع