برندگان مسابقه بین المللی کارتون از بورسا متروپولیتن-ترکیه ۲۰۲۱

برندگان مسابقه بین المللی کارتون از بورسا متروپولیتن-ترکیه ۲۰۲۱برندگان مسابقه بین المللی کارتون از بورسا متروپولیتن-ترکیه ۲۰۲۱

برندگان مسابقه بین المللی کارتون از بورسا متروپولیتن-ترکیه
مسابقه بین المللی کارتون بورسا، که آثار تا ۳۱ دسامبر به دبیرخانه ارسال شد. در مجموع۷۷۶ کاریکاتوریست، ۶۲۰ بزرگسال و ۱۵۶ جوان، از۶۴ کشور مختلف با۱۷۳۶ کارتون و کاریکاتورشرکت کردند.

رده بزرگسالان:کاریکاتور سمال نادر گولر

 


جایزه اول: Omar Alberto Figueroa TURCIOS - Spain


جایزه دوم: Erkin ERGİN – Turkey


جایزه سوم: Walter TOSCANO – Peru


شایسته تقدیر: Marco D'AGOSTINO – Italy


شایسته تقدیرIvalio TSVETKOV – Bulgaria


شایسته تقدیر: پیام وفاتبار از ایران-تبریک ویژه

--
بخش آماتورها و جوانان
“CEMAL NADİR GÜLER CARICATURES”
Amir Hossein VALINIA – Iran
Serdar KAYA – Turkey
Gökalp ÇINAR – Turkey
Mete İLHANLAR – Turkey
Elif Nisa ERDEM – Turkey
Liva SARIOĞLU – Turkey
Canan Ezgi AYAN – Turkey
Sırma Naz YILDIRIM – Turkey
Doruk DELİCE – Turkey
Zeynep NORMAN – Turkey
İskender Recep BELBAĞ – Turkey

----

رده بزرگسالان
"بیایید با دقت از آب استفاده کنیم، منبع زندگی ما"


جایزه اول: Michel Moro GOMEZ – Cuba


جایزه دوم: Ba BILIG – China


جایزه سوم: سرکار خانم ناهید زمانی  -تبریک ویژه


شایسته تقدیر: Marcin BONDAROWICZ – Poland


شایسته تقدیر:Oleg DERGACHOV – France


شایسته تقدیر: Konstantin KAZANCHEV – Ukraine

YOUTH CATEGORY
“LET’S USE WATER CAREFULLY, OUR SOURCE OF LIFE”
Didar Aşkın AYRANCIOĞLU – Turkey
Deniz Nur AKTAŞ – Turkey
Selen Gökcen ÖZMEN – Turkey
Helia PANAH – Iran
Ognjan STOJANOVIC – Serbia
Zeynep Nur ÖZDEMİRBAŞ – Turkey
Mete İLHANLAR – Turkey
Furkan AYTUR – Turkey
Kezban RAVZAMADEN – Turkey
Erencan ZENGIN – Turkey


هیات داوران

منبع