فینالیست‌های دومین مسابقه بین‌المللی کارتون متروپولیتن ترکیه

فینالیست‌های دومین مسابقه بین‌المللی کارتون متروپولیتن ترکیهفینالیست‌های دومین مسابقه بین‌المللی کارتون متروپولیتن ترکیه

فینالیست‌های دومین مسابقه بین‌المللی کارتون متروپولیتن ترکیه مشخص شدند،در این مسابقه 485 هنرمند از 53 کشور با 967 اثر شرکت کردند.

هیات داوران

فینالیست ها:

 منبع