برندگان هفدهمین مسابقۀ طنز لیمیرایِ برزیل، ۲۰۲۱

برندگان هفدهمین مسابقۀ طنز لیمیرایِ برزیل، ۲۰۲۱برندگان هفدهمین مسابقۀ طنز لیمیرایِ برزیل، ۲۰۲۱

هنرمندان گرانقدر!

حضور شما در این مسابقه باعث افتخار برگزارکنندگان است.

در مورد نحوۀ تحویل جوایز نقدی و تندیس‌ها باید بگوییم در ماه مه 2022 ارسال جوایز انجام خواهد شد. 

از صبر و همکاری شما کمال سپاسگزاری را داریم.

 

بهترین آثار برگزیدۀ کارتونی:

ENGIN SELKUC_ترکیه

 

بهترین اثر کاریکاتوری: CARLOS DAVI FONTES از کوبا

 

MANUEL ARRIAGA از اسپانیا

 

 

بهترین کمیک: SLOBODAN BUTIR از صربستان

 

برندگان لوح افتخار به ترتیب:

 

Luc Descheemaeker_بلژیک

Engin Selcuk_ترکیه

احمدرضا سهرابی از ایران

 

 

آرش فوقی از ایران

Shenying Sun از چین

 

محسن جعفری از ایران

 

Muse Gumus_ترکیه

Oktay Bingol_ترکیه

 

 

Oleg Gutsol_بلاروس

Rajeendra Kumar_هند