گرانترین تابلوی نقاشی ایران در کاخ موزه سعدآباد

گرانترین تابلوی نقاشی ایران در کاخ موزه سعدآبادگرانترین تابلوی نقاشی ایران در کاخ موزه سعدآباد

در طبقه سوم موزه هنرهای زیبای کاخ موزه سعدآباد، اثر استثنائی موزه هنرهای زیبا، تابلوی فتحعلی شاه قاجار، کار مهرعلی اصفهانی به چشم می‌خورد که روی آن امضا شده: مهرعلی ۱۲۲۰. اهمیت این تابلو که بیش از ۲ قرن قدمت دارد در تکنیک آن است که با رنگ طبیعی و آب طلا خلق شده است.

مدیر موزه هنرهای زیبا درباره تابلوی مهرعلی اصفهانی که ابعاد حدودی آن یک متر در دو متر است، می‌گوید: ارزش مادی این اثر به حدی است که نمی‌توان روی آن قیمت گذاشت و به گفته کارشناسان، میان آثار ایرانی منحصربه فرد است. البته ما به دنبال کار فرهنگی هستیم و به دنبال ارزش گذاری آثار گنجینه موزه هنرهای زیبا نیستیم. به همین دلیل تا کنون برخی آثارمان را به صورت امانی در اختیار موزه های دیگر از جمله موزه هنرهای معاصر تهران قرار داده ایم و آن هایی که امانت داده می شوند، بیمه هستند.