عکس و دل نوشته ای از علیرضا عابدی درباره مادر شهید

عکس و دل نوشته ای از علیرضا عابدی  درباره مادر شهیدعکس و دل نوشته ای از علیرضا عابدی درباره مادر شهید

به یاد مادر شهید مفقودالاثر مجید امیدی که هر وقت بارون میومد می رفت زیر بارون می ایستاد و چشمای ابریش بارونی می شد...
وقتی ازش می پرسیدن آخه مادر من چرا وایسادی زیر بارون؟...آروم زیر لب زمزمه می کرد گلی گم کرده ام می بویم اورا...آخه الان بدن مجید من زیر بارونه...
بدن مجید من معلوم نیست کجاست...می خوام بگم مادرم..عزیزم من به یادتم..

علیرضا عابدی