مراحل نقاشی دنیس ساراژین از اوکراین

مراحل نقاشی دنیس ساراژین از اوکراین

دنیس ساراژین در سال ۱۹۸۲ در نیکوپول اوکراین به دنیا آمد.

او در آکادمی هنر و طراحی خارکف حضور یافت و در سال ۲۰۰۸ فارغ التحصیل شد.

او در نقاشی تخصص داشت و شاگرد Ganozkiy V. L.، Chaus V. N. و Vintayev V. N. بود.

ساراژین برنده جایزه درجه یک هنری در زمینه نقاشی از آکادمی هنر اوکراین است.

از سال ۲۰۰۷ او عضو بخش خارکف در انجمن اتحاد هنرمندان اوکراین بوده است.