آموزش گام به گام کاریکاتور، مسعود شجاعی طباطبایی، قسمت ۱

آموزش گام به گام کاریکاتور، مسعود شجاعی طباطبایی، قسمت ۱

مسعود شجاعی طباطبایی:
 تلاش دارم تا شما را با جزییات و روش کار کردنم آشنا کنم.
در وهله اول قاعدتا باید شما بدانید از چه ابزاری استفاده می کنم ، شاید برایتان جالب باشد بخاطر حسی که قلم و کاغذ ایجاد می کنند ، هیچگاه از پاک کن استفاده نکردم، ممکن است یک کار را چند بار اجرا کنم.
از همین ابتدا کار کردن را با هم تمرین می کنیم.
امیدوارم برایتان این مباحث مفید واقع شود.
طراحی، طراحی و طراحی الویت اصلی است، و قاعدتا از همان ابتدا باید با قلم و کاغذ شروع کنید و ابزار دیجیتال را بگذارید برای مراحل بعد.