حضور سفیر صربستان و رئیس دانشگاه بلگراد در موزه هنرهای معاصر

حضور سفیر صربستان و رئیس دانشگاه بلگراد در موزه هنرهای معاصرحضور سفیر صربستان و رئیس دانشگاه بلگراد در موزه هنرهای معاصر

 در این بازدید که با همکاری و هماهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام شد؛ دراگان تودوروویچ، سفیر جمهوری صربستان؛ ولادان جوکیچ، رئیس دانشگاه بلگراد؛ ولادیمیر پیرویچ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک؛ نبویشا بویوویچ، رئیس دانشکده مهندسی، معماری و حمل و نقل؛ ولادیمیر چتکوویچ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی؛ و زروان میرکوویچ، رئیس دانشکده حقوق، از موزه هنر‌های معاصر تهران و نمایشگاه پنج گنج بازدید کردند.

ولادان جوکیچ، رئیس دانشگاه بلگراد، گفت: «آثاری که در موزه هنر‌های معاصر تهران نگهداری می‌شود از شاهکار‌های هنر مدرن جهان هستند. معماری موزه نیز اقتباسی از معماری مدرن و سنتی است و استفاده همزمان از معماری سنتی و مدرن در طراحی و ساخت آن بسیار جذاب و معماری آن را خاص و منحصر بفرد کرده است.»

همچنین در این بازدید دراگان تودوروویچ، سفیر جمهوری صربستان، گفت: «از دیدن آثار هنرمندان ایرانی لذت بردم و در بسیاری از این آثار نقاط مشترکی در زبان و بیان دیده می‌شود. همچنین آثاری که در باغ مجسمه موزه هنر‌های معاصر تهران نگهداری می‌شود از آثار منحصر به فرد هنرمندان ایران و جهان است.»