اطلاعیه انجمن عکاسان ایران در مورد نهمین دوره‌ی «ده روز با عکاسان ایران»

اطلاعیه انجمن عکاسان ایران در مورد نهمین دوره‌ی «ده روز با عکاسان ایران»اطلاعیه انجمن عکاسان ایران در مورد نهمین دوره‌ی «ده روز با عکاسان ایران»

اطلاعیه انجمن عکاسان ایران

با توجه به شرایط و رخدادهای به وجود آمده پس از مرگ دختر میهن‌مان «مهسا امینی»، علیرغم آمادگی و اشتیاق فراوان، امکان‌ برگزاری نهمین دوره ده روز با عکاسان ایران که قرار بود از ۲۹ مهرماه تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۱ توسط «انجمن عکاسان ایران» در «خانه هنرمندان ایران» برگزار شود، در زمان اعلام شده، وجود ندارد. انجمن عکاسان ایران برگزاری این رویداد را به زمانی موکول می‌کند که بتواند در شرایط و موقعیتی بهتر، همراه با شور و هیجان نسل جدید، پرشورتر برگزار نماید.

۷ مهرماه ۱۴۰۱
انجمن عکاسان ایران

منبع