درباره طراحی پیرمرد با ریش بلند اثر رامبراند۱۶۳۰

درباره طراحی پیرمرد با ریش بلند اثر رامبراند۱۶۳۰درباره طراحی پیرمرد با ریش بلند اثر رامبراند۱۶۳۰

رامبراند نقاش معروف هلندی است که به سال ۱۶۰۶ در شهر لیدن به دنیا آمد و به سال ۱۶۶۹ درگذشت. نماینده بارز مکتب و سبک نقاشی هلندی و استاد سایه و روشن در نقاشی است. رامبراند پسر آسیابانی از مردم لیدن بود. مادرش او را به خواندن کتاب مقدس (تورات و انجیل) ترغیب می‌کرد و به این سبب خیال هنرآفرین او هرگاه از مشاهده و تصور زندگی واقعی هلند فراغتی می‌یافت بسوی شهر بیت‌المقدس پرواز می‌کرد و داستان‌های مذهبی را مجسم می‌ساخت. رامبراند مطالعات زیادی در مورد چهره خود انجام داد، اما او همچنین دوست داشت چهره های برجسته دیگری را نیز ثبت کند.  از آنها به عنوان مطالعاتی در بازنمایی نور و سایه  استفاده می کرد. رامبراند بیشتر چهره‌های خود را بین سال‌های ۱۶۳۰ و ۱۶۴۰ ساخته است. او به خصوص  برای به تصویر کشیدن چهره‌های پیر و سالخورده علاقه داشت. 

رامبراند دیدگاهی واقع بینانه از چهره انسان ارائه می دهد.

تابلوی بالا: پیرمرد با ریش بلند، طراحی،۱۶۳۰