«در جستجوی نور» موفق به دریافت تقدیر PSS از «لیون» در سنگاپور شد

«در جستجوی نور» موفق به دریافت تقدیر PSS از «لیون» در سنگاپور شد«در جستجوی نور» موفق به دریافت تقدیر PSS از «لیون» در سنگاپور شد

عکس«در جستجوی نور» اثر عکاس ایرانی، آرلن کشیشیان، موفق به دریافت تقدیر PSS از جشنواره لیون در سنگاپور شد.

در جشنواره حیات وحش لوگزامبورگ که زیر نظر فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی(فیاپ) برگزار شد، آثاری از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) شامل سیدرضا جوادی، حمید احمدی بصیر، علی ثقفی، میرعلی پرندک و اویس غفاری پذیرفته شدند.

در جشنواره لیون نیز که زیر نظر فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی آمریکا (PSA) برگزار شد، آثاری از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) شامل سیدرضا جوادی، آرلن کشیشیان، مهدی زابل عباسی، میتراسادات امینی، علی سامعی، میرعلی پرندک و نادر شریفی پذیرفته شدند.

فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی(فیاپ)  به عنوان عضو اجرایی با مؤسسات ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک دارد که تعداد آنها به بیش از ۹۰ مؤسسه ملی در ۵ قاره می‌رسد. فیاپ در هر کشور تنها یک دفتر دارد که نماینده رسمی فیاپ در ایران «کلوپ عکس فوکوس» است.

این فدراسیون به عنوان تنها مؤسسه بین‌المللی در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شده است.