نیمه دوم اردیبهشت مدیرعامل جدید خانه هنرمندان معرفی می‌شود

نیمه دوم اردیبهشت مدیرعامل جدید خانه هنرمندان معرفی می‌شودنیمه دوم اردیبهشت مدیرعامل جدید خانه هنرمندان معرفی می‌شود

به گزارش سایت مجله تجسمی روز یکشنبه ۴ اردیبهشت اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران جلسه‌ای را در خصوص معرفی کاندیداهای مدنظر خود برای انتخاب مدیرعامل جدید خانه هنرمندان ایران برگزار کرد. طی این جلسه اعضا کاندیداهای مدنظر را معرفی کردند.

به گفته ایرج راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران قرار است روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت جلسه‌ای با حضور کاندیداهای مدنظر برگزار شود.

طی تأکید راد مدیرعامل جدید خانه هنرمندان در نیمه دوم اردیبهشت انتخاب و معرفی می‌شود.