وُرکشاپ تخصصی کاریکاتور "آتیش نسوزونیم"

وُرکشاپ تخصصی کاریکاتور "آتیش نسوزونیم"وُرکشاپ تخصصی کاریکاتور "آتیش نسوزونیم"

وُرکشاپ تخصصی کاریکاتور "آتیش نسوزونیم" با موضوع چهارشنبه سوری به سلامت با مدیریت بهمن عبدی در خانه گفتگوی تهران در روز شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۶ برگزار می شود. بازدید از ورکشاپ برای عموم آزاد است.

آدرس: تهران، بزرگراه شهید حکیم، محله کوی نصر