مازیار بیژنی

پروفایل هنرمند

  • مازیار بیژنی

    مازیار بیژنی107 اثر

    مازیار بیژنی سال ۱۳۵۱ در بابل به دنیا آمد .وی دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع) و دارای مدرک کارشناسی ارشد هنر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .بیشتر آثار او در زمینه کاریکاتور می‌باشد و تاکنون در این زمینه در چندین نمایشگاه جمعی شرکت کرده و تعدادی نمایشگاه انفرادی برگزار کرده است. وی کاریکاتوریست ثابت روزنامه کیهان به مدت ده سال بود.. در سال ۸۸ بیژنی بیشتر به فعالیت حرفه ای گسترده در مخالفت با جنبش سبز و حرکتهای ضد انقلاب مشغول شد. از آثار وی مجموعه کاریکاتورهای سریالی در جنبش فتنه سبز می باشد . مجموعه‌ای شامل ۵۰ کاریکاتور از مازیار بیژنی درباره جنبش سبز پس از انتخابات ۸۸ با نگاه طنز به نقد کشیده شده‌است توسط نهادهای فرهنگی تکثیر شد. این مجموعه بصورت کامل‌تر تحت عنوان "جنبش سبز مخملی" توسط موسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه چاپ و توزیع شده است. در مسابقه کاریکاتور هولوکاست، وی از شرکت کنندگان بود. از موضوعات قابل توجه این مسابقه این بود که با فرض حقیقت داشتن جریان هولوکاست چرا عاملان اصلی آن (کشورهای اروپایی) مورد هجمه صهیونیست ها قرار نگرفته و به جای آن فلسطینی ها قربانی این جریان شده اند. بعدها وی کتاب کاریکاتور هولوکاست خود را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر کرد. تصویرسازی کتاب تاریخ مستطاب آمریکا هم از فعالیت های مهم وی به شمار می آید. وی همچنین از سال ۹۰ تا ۹۶ سردبیر دوهفته نامه طنز و کاریکاتور کشیده و نیز مدیر مسئول ماهنامه طنز و کارتون بزنگاه بوده است. بیژنی برنده چندین جایزه ازجمله: رتبه اول مسابقه قلم در ستیز با تهاجم فرهنگی، نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال ۷۴؛ رتبه اول مسابقه کاریکاتور با موضوع فیلم؛ جشنواره مطبوعات سال ۷۵؛ جایزه ویژه از مسابقه کاریکاتور، جشنواره مطبوعات سال ۷۶, رتبه سوم و لوح تقدیر از مسابقه کاریکاتور, همایش آسیب‌شناسی انقلاب, لوح تقدیر از دومین همایش نویسندگان و هنرمندان انقلاب و دفاع مقدس سال ۷۸, لوح تقدیر از مسابقه کاریکاتور انتفاضه, همایش همبستگی تهران و فلسطین سال ۷۹,

مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی
مازیار بیژنی