ترکیب و تلاقی رنگها در یک افق انتزاعی

ترکیب و تلاقی رنگها در یک افق انتزاعیترکیب و تلاقی رنگها در یک افق انتزاعی

نمایشگاه آثار مهدی فرخی با عنوان "فرانشین" در موسسه فرهنگی هنری و پژوهشی صبا، نگارخانه خیال؛ پنجشنبه نهم دی ماه گشایش یافته و تا 23 دی ماه 1400 ادامه دارد. علاقمندان می توانند از ساعت 10 صبح تا 18 از نمایشگاه بازدید نمایند. نگارخانه خیال جمعه ها تعطیل است.

آدرس: خیابان ولیعصر‌(عج)، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 125

«مهدی فرخی» هنرمندی که از یک سنت فخیم، فرازمند و فاخر، به نام نگارگری، تذهیب و تشعیر، پلی به انتزاع نقش زده، این بار در تازه ترین نمایشگاه انفرادی اش: «فرا‌نشین» تاملی دیگر در این سنت هنری و نوآوری و نوآفرینی در آن دارد.

او در تمام این سال ها کوشیده تا جوهره و جان مایه این سنت نقش پردازی را با روح و رفتارشناسی نقاشانه درهم آمیزد:

1 - هندسه این نقوش را با یک صورت بندی و زیبایی شناسی استعاری- انتزاعی به ماهیت آبستراکسیون و فلسفه «انفطار صورت» و «انتزاع نقش» نزدیک کند

2 – نقش را در یک بافت و گفتمان بیانی نو، بازروایت کند و از وابستگی کهن نگارگری به متن و فیگوراسیون به درآورد و نقشی نوین به آن بخشد: تلاشی در خودارجاع و خودسامانگی نقش و استقلال و اصالت ذاتی آن همانگونه که در نقاشی مدرن و هنر معاصر چنین کارکردی دارد.

در مجموعه آثاری که هم اکنون پیش رو دارید چند ویژگی را می توان یافت:

الف- وجود یک وحدت بیانی و ارائه یک منظر و منظومه  زیبایی شناختی

ب- چرخش های موزون و ریتمیک رنگ و ترکیب بندی ها

ج - اقتباس از سنت اما در قالب اجرا و بافت و پیکره بندی جدید و ابداعی

د - ترکیب و تلاقی رنگها در یک افق انتزاعی و تجریدی با تنوعی چشم گیر از موتیف ها، نقشمایه ها و الگوهای بصری

ه – و نهایتا توفیق در پرداختن و وانمودن انگاره ای بدیع و خلاقه و در عین حال منحصر بفرد و نو از سنتی که شاید می تواند در چنین نگره ها و رفتارهای نوآورانه ای استمرار و قابلیتهای ذاتی خود برای تحول یافتن و نو شدن دائمی و منطبق با نگاه، نیاز، و نسبت جدید و معاصر و امروزین را عیان کند و به اثبات رساند. همچنانکه خود هنرمند گفته است: «حفظ حرکات دوار و در نظمی مستتر در هندسه ای نامتقارن اما هم جناس» و نشان دادن اینکه می توان مدرنترین نگاه را به یک سنت هنری کهن داشت و آن را کهنه و تمام شده و تنها در تکرار و تقلید خلاصه نکرد!

این مکاشفه و ظرفیت جویی و امکان سنجی را ارج می نهیم و به تداوم این سیر و سیاحت جستجوگرانه و جریان ساز امید می بندیم

 فرزاد زادمحسن