مسابقات فراخوان

فراخوان تخم مرغ‌های نوروزی

فراخوان تخم مرغ‌های نوروزی
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

به رسم سالهای گذشته، روزرنگ در نظر دارد طرح‌های ارائه شده برای فراخوان بهارستان را در آستانه سال جدید منتشر نماید.
از هنرمندان عزیز دعوت می‌ شود چنانچه در دو دسته:
عیدستان‌؛ تخم مرغ‌های نوروزی
گلستان و نگارستان؛ دیوارنگاری
طرحی ارائه داده‌اند.
بدون در نظر گرفتن پذیرفته شدن یا نشدن، طرح خود را برای ما ارسال کنند.
.
پس از بررسی، آثار برگزیده به عنوان پروژه هفته اول سال جدید منتشر خواهند شد.
آثار خود را در حالت فرم ارائه شده در صفحه دوم به اکانت تلگرام روزرنگ ارسال کنید.
@Roozrang‌Admin
مهلت ارسال آثار : ۱۵ اسفند


.