مسابقات فراخوان

فراخوان طراحی لوگو هلیوم پارک

فراخوان طراحی لوگو هلیوم پارکفراخوان طراحی لوگو هلیوم پارک
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

فراخوان طراحی لوگو هلیوم پارک

فرصت ارسال آثار: ۶ اسفند ماه

جایزه لوگو برگزیده: ۴۰ میلیون تومان

قوانین:

 هر فرد و یا شرکت، مجاز به ارسال حداکثر ۳ اثر برای شرکت در فراخوان می باشد.

 فرمت اثر ارسالی jpg با کیفیت حداقل ۳۰۰ dpi یا فایل وکتوری باشد.

 احراز کپی بودن اثر در هر مرحله، باعث حذف شدن تمامی آثار شرکت کننده می‌شود. 

 هليـوم پـارک حق انتشار آثار را برای رای‌گیری مردمی دارد.

 فایل آثار با توضیحات به صورت یک فایل فشرده ارسال شود.

 طرح ارسالی می توانـد بـه صـورت تصویری نوشتاری و یا ترکیبی از هر دو باشد.

 آخرین مهلت شرکت در مسابقه جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ می باشد.

برای ثبت آثار لطفا اینجا را کلیک کنید.

سایت فراخوان