رقابت عکاسی Passepartout 2023

رقابت عکاسی Passepartout 2023رقابت عکاسی Passepartout 2023
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

این رقابتIl Varco در ایتالیا و با هدف شناساندن عکاسان جوان برگزار می شود.

 هیچ موضوع و محدودیتی برای ارسال آثار وجود ندارد و تمامی سبک های عکاسی پذیرفته می شود.

 این نمایشگاه سالانه در رم و در فصل پاییز برگزار می شود.

 هر شرکت کننده می تواند۱۰عکس ارسال کند.

 چه کسی می تواند شرکت کند؟

 تمامی علاقه مندان مجاز به شرکت در این رقابت هستند.

 هزینه ثبت نام:

 ۲۰ یورو برای سه عکس

 ۴ یورو برای هر عکس اضافی

 پس از ۶ ژوئن هزینه ی ورودی به ۲۵ یورو افزایش پیدا می کند.

 جوایز:

 ۵۰۰ یورو جایزه عکس برگزیده است.

 جوایز غیرمالی دیگری نیز تعیین شده است.

 آخرین مهلت:

 ۱۰  اکتبر ۲۰۲۳ (۱۸ مهر۱۴۰۲)