فراخوان تصویرسازی Apila 2023 اسپانیا

فراخوان تصویرسازی Apila 2023 اسپانیافراخوان تصویرسازی Apila 2023 اسپانیا
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

این رقابت توسط Apila Ediciones، یک انتشاراتی واقع در اسپانیا برگزار می شود.

این رقابت با همکاری مدرسه دیزاین Design of Aragón با هدف ترویج خلاقیت و غنی کردن ادبیات کودکان شکل می گیرد.

تمام تصویرسازان می توانند پروژه ی تصویرسازی یک کتاب مصور برای کودکان تا حداکثر چهل صفحه و به زبان انگلیسی یا اسپانیایی ارسال کنند.

شرکت در این رقابت برای تمام تصویرسازانی که در  ISBN کتابی چاپ نکردند آزاد و رایگان است.

جوایز: اثر برنده توسط انتشاراتی منتشر خواهد شد و برنده ۴۰۰۰ یورو دریافت خواهد کرد.

آخرین مهلت: ۱۶ فوریه ۲۰۲۳ (۲۷ بهمن ۱۴۰۱)

منبع