فراخوان نخستین جشنواره طراحی پوستر ترافیک و گرافیک

فراخوان نخستین جشنواره طراحی پوستر ترافیک و گرافیکفراخوان نخستین جشنواره طراحی پوستر ترافیک و گرافیک
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

اولین جشنواره طراحی پوستر "ترافیک و گرافیک"

محورها و موضوعات:

موتورسواران ( کلاه ایمنی، حرکات نمایشی، رانندگی پرخطر، دیده شدن در شب)

عابران پیاده (تردد ایمن از معابر و گذرگاه های عابر پیاده، دیده شدن در شب)

رانندگان (سرعت و سبقت غیرمجاز، کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه، خستگی و خواب آلودگی، دیده شدن در شب، توقف دوبله در معابر، رعایت فاصله طولی )

جوایز :

جایزه نفر اول، 5 میلیون تومان

نفر دوم، 3 میلیون تومان 

نفر سوم، 2 میلیون تومان

مهلت ارسال آثار  :  31 شهریور ماه 1401

منبع