مسابقات فراخوان

فراخوان سومين نمايشگاه بين‌المللی سالانه ديزاين

فراخوان سومين نمايشگاه بين‌المللی سالانه ديزاينفراخوان سومين نمايشگاه بين‌المللی سالانه ديزاين
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

گالری مجازی اعلان در دو دورۀ گذشته و همزمان با فصل رويش و نوروز، اقدام به برگزاری نمايشگاه‌های بين‌المللی در حوزه طراحی پوستر کرده است. اينک، در سومين دورۀ حضور و در آستانۀ سال نو خورشيدی، در نظر دارد با نگاهی متفاوت به گسترۀ ديزاين و اهميت آن در جوامع بشری در مديا‌های مختلف ورود نمايد.

ما معتقديم، گذر زمان و استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، می‌تواند فرصتی مناسب برای تحول باشد؛ فرصتی برای ايجاد تغييرات لازم در همۀ ابعاد طبيعی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، برنامه‌ريزی، زيست محيطی و...

اگر باور داريم به يک بهانه برای تغيير در رفتار فردی و اجتماعی، سال پيش رو سرآغاز خوبی است برای تحول در نگرش و اميد به روز و روزگاری نو.

بخش‌های نمايشگاه:

۱. پوستر

۲. گرافيک متحرک (موشن گرافيکس)

مفاهيم آثار ارسالی می‌بايست مبتنی بر يکی از ديدگاه‌های زير باشد:

۱. فصل رويش و تحول در طبيعت (بهار و نوروز)

۲. ايجاد تحول در آستانۀ سال نو خورشيدی (مقارن با آخرین سال قرن)

۳. ديزاين و پيدايش اميد (گذر از تشویش و نگرانی‌های گذشته)

۴. تغيير و تحول در رفتار فردی و اجتماعی (زيست محيطی، فرهنگی و...)

۵. اميد به آغازی نو (تصويری جديد از تجربه زيست جهانی)

 

مقررات و شرايط حضور در نمايشگاه:

۱. شرکت در اين رويداد بين‌المللی رايگان است.

۲. هر شرکت‌کننده حداکثر می‌تواند با در نظر گرفتن موضوعات مطروحه در هر بخش از نمايشگاه با سه اثر حضور يابد.

۳. آثار ارسالی برای ورود به نمايشگاه توسط داوران هر بخش انتخاب می‌شوند.

۴. آثار منتخب در کاتالوگ نمايشگاه به چاپ خواهند رسيد.

۵. نمايشگاه بخش دعوتی نيز خواهد داشت.

۶. به آثار راه يافته به نمايشگاه گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

۷. آثار بايد اصل بوده و مصداق کپی نباشد! تمامی منافع و همزمان عواقب حقوقی آثار متوجه طراح و شرکت‌کننده است.

۸. دبيرخانه نمايشگاه مجاز است که از آثار ارسالی در فعاليت‌های نمايشگاهی و انتشار در قالب‌های مختلف استفاده نمايد.

۹. تصميم‌گيری در موارد پيش‌بينی نشده به عهدۀ برگزارکننده خواهد بود.

۱۰. شرکت در اين رويداد به منزلۀ قبول شرايط اين فراخوان است.

 

شورای سياست‌گذاری:

مهران ميرحسينی ـ الهام آهويی ـ اشکان قازانچايی

دبير رويداد:

اشکان قازانچايی

هيات انتخاب آثار در بخش پوستر:

کيانوش غريب‌پور ـ‌ مهردخت دارابی ‌ـ جواد آتشباری ‌ـ مهران ميرحسينی ‌ـ فرشيد پارسی‌کيا

 

هيات انتخاب آثار در بخش گرافيک متحرک:

سعيد حق زارع ـ رضا اللهياری ـ ميلاد شاه‌جانی

مدير هنری رويداد:

بابک صفری

مدير اجرايی رويداد:

الهام آهويی

 

شيوه ارايه آثار بخش پوستر:

۱. فايل اثر جهت چاپ در اندازه ٧٠×١٠٠ سانتی‌مترـ RGB ـ رزولوشن ١۵٠DPI ـ JPG

۲. فايل اثر جهت نمايش برای انتخاب در اندازه A4 ـ RGB ـ رزولوشن ٧٢DPI ـ JPG

۳. پوستر‌ها می‌بايست به صورت عمودی طراحی شوند.

۴. لطفا همراه با ارسال فايل آثار، مشخصات شخصی خود، شامل: نام و نام‌خانوادگی ـ مليت ـ تاريخ تولد ـ تاريخ توليد اثر و شماره تماس را به صورت فارسی و انگليسی در قالب فايل PDF ارسال نماييد.

۵. نامگذاری فايل‌ها به زبان انگليسی و مطابق نمونه زير باشد:

ALI.AZADI.1-3.L.jpg فايل جهت چاپ

ALI.AZADI.1-3.S.jpg فايل جهت نمايش برای انتخاب

۶. فايل‌ها به ايميل info@elanagi.com ارسال شوند.

 

شيوه ارايه آثار بخش گرافيک متحرک:

۱. ارسال آثار با فرمت MP4 کُدک H٢۶۴ در اندازه ١٠٨٠×١٩٢٠

۲. حداکثر زمان هر اثر: ٢٠ ثانيه

۳. شرکت‌کنندگان در ارائۀ آثار خود آزاد بوده و می‌توانند از بخش‌های مختلف گرافيک متحرک، مانند: الف) وله ب) موشن پوستر ج) کينتيک تايپوگرافی و... استفاده نمايند.

۴. لطفا همراه با ارسال فايل آثار، مشخصات شخصی خود، شامل: نام و نام‌خانوادگی ـ مليت ـ تاريخ تولد ـ همکاران پروژه ـ تاريخ توليد اثر و شماره تماس را به صورت فارسی و انگليسی در قالب فايل PDF ارسال نماييد.

۵. نامگذاری فايل‌ها به زبان انگليسی و مطابق نمونه زير باشد:

ALI.AZADI.1.mp4

۶. لينک دانلود فايل‌ها به ايميل info@elanagi.com و يا فايل آثار به تلگرام شماره 989913676757+ ارسال شوند.

 

تقويم اجرايی:

۱. پايان مهلت ارسال آثار ١۵ ارديبهشت ماه ١۴٠٠

۲. جلسه انتخاب آثار ٢٨ و ٢٩ ارديبهشت ماه ١۴٠٠

۳. اعلام اسامی پذيرفته‌شدگان ۵ خرداد ماه ١۴٠٠

۴. کنفرانس خبری و ارائه گزارش به اصحاب رسانه ١٧ خرداد ماه ١۴٠٠ فرهنگسرای نياوران

۵. گشايش سومين نمايشگاه بين‌المللی ديزاين، همزمان در سايت گالری مجازی اعلان www.elanagi.com و سالن اصلی فرهنگسرای نياوران ـ نيمه دوم خرداد ماه ١۴٠٠

منبع