معرفی کتاب دوسالانه بین المللی گرافیک ۲۰۲۱

معرفی کتاب دوسالانه بین المللی گرافیک ۲۰۲۱

برای آشنایی با کاتالوگ دوسالانه بین المللی گرافیک بد نیست تا با برگزار کننده این اتفاق بزرگ بین المللی آشنا شویم.
گالری بی.آی. به عنوان برگزار کننده بک رخداد بین المللی قصد دارد با برقراری ارتباط فعال با هنرمندان پوستر خارج از کشور که گالری های داخلی آن را امتحان نکرده اند، تنوع فرهنگی را در زمینه طراحی پوستر به نمایش بگذارد.

این گالری با ارائه فضایی برای این رویداد بین المللی با معرفی هنرمندانی از سراسر جهان به تولید موثر پوسترهای معاصر می پردازد. پروفسور سان بیونگ ایل در ترویج طراحی پوستردر داخل و خارج از کشور از طریق ۱۷۰ کمپین بین المللی پوستر پیشرو بوده است. گالری بی آی، جایی که می توانید اشتیاق پروفسور سان بیونگ ایل به پوسترها را احساس کنید، متعهد است که با پیوند دادن نمایشگاه های برنامه ریزی شده و برنامه های آموزشی، توسعه فرهنگی را رهبری کند تا عموم مردم بیشتر بتوانند با تصاویر مختلف پوستر ارتباط برقرار کنند. این جریان به عنوان یک بستر فرهنگی  به شکل یک واسطه عمل می کند تا طراحان پوستر در داخل و خارج بتوانند با بازدیدکنندگان بیشتری تعامل داشته باشند و محل تبادل نظر بین طراحان پوستر نیز باشد.

برای ارتباط با  پروفسور سان بیونگ ایل لطفا اینجا را کلیک کنید.