انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایرانانتصاب اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران

به گزارش سایت مجله هنرهای تجسمی به نقل از صبا؛ عبدالرضا سهرابی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و رییس شورای سیاستگذاری یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران با صدور احکامی جداگانه‌، اعضای شورای سیاستگذاری دوسالانه یازدهم را منصوب کرد.

بر این اساس، سلیمان سعیدآبادی، محسن سیدمحمودی، میثم حسنخانی، پرویز حاصلی، حسین عصمتی، لیلا عباسی، امیر طهماسبی، سجاد محمدیارزاده و خشایار قاضی‌زاده به‌عنوان اعضای شورای سیاستگذاری یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران منصوب شدند.

همچنین با نظر اعضای شورای سیاستگذاری دوسالانه یازدهم، سلیمان سعیدآبادی به‌عنوان دبیر هنری و عبدالرحیم سیاهکارزاده به‌عنوان دبیر اجرایی یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران انتخاب شدند.