«ایران یکپارچه» بر دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج)

«ایران یکپارچه» بر دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج)«ایران یکپارچه» بر دیوارنگاره میدان ولیعصر(عج)

بامداد امروز دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر(عج) پایتخت با شعار ایران یکپارچه رونمایی شد.

اگر سر به سر تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم

چو ایـــران مبـــــاشد تــــن من مباد / در این مرز و بوم زنده یک تن مباد

اولین پیامی که مخاطبان ازدیدن این دیوارنگاره دریافت می‌کنند موضوع تنوع قومی در کشورمان ایران است.

این تصویر توسط سازمان هنری رسانه‌ای اوج طراحی و تولید شده است.