معرفی سایت کم کردن حجم عکس بدون کیفیت پایین

معرفی سایت کم کردن حجم عکس بدون کیفیت پایینمعرفی سایت کم کردن حجم عکس بدون کیفیت پایین

اگر می‌خواهید برای کسی عکسی را ارسال یا در وب‌سایتی آپلود کنید، ولی حجم عکس زیاد است، کافی است به‌سراغ Compressor بروید. این سرویس رایگان بدون کم‌کردن کیفیت عکس، حجم آن را چندبرابر کاهش می‌دهد.

Compressor