فراخوان نخستین جشنواره ملی پوستر و کارتون روزگار مترسک

فراخوان نخستین جشنواره ملی پوستر و کارتون روزگار مترسکفراخوان نخستین جشنواره ملی پوستر و کارتون روزگار مترسک
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00


نخستین جشنواره ملی پوستر و کارتون

مهلت ارسال آثار تا ۳۱ اردیبهشت ١۴٠١
برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال آثار به سایت www.artfars.ir مراجعه فرمایید.

منبع