رقابت طراحی The Trinity Buoy Wharf 2022

رقابت طراحی The Trinity Buoy Wharf 2022رقابت طراحی The Trinity Buoy Wharf 2022
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

 

این رقابت یکی از معتبرترین نمایشگاه های سالانه در بریتانیا است. شما می توانید هم برای بخش اصلی نمایشگاه هم برای بخش طراحی آثار ارسال کنید.

هدف این رقابت پاسداشت نقاشی در کنار معماری، دیزاین و فرایند خلق اثر است.

این نمایشگاه در لندن از ۲۹ سپتامبر تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲ برگزار می شود.

شرکت در این رقابت برای طراحان تازه کار، متوسط و حرفه ای آزاد است.

هزینه ورودی:

بخش اصلی:

یک نقاشی: ۲۰ پوند

دو نقاشی: ۳۰ پوند

سه نقاشی: ۴۰ پوند

بخش دانشجویی:

یک نقاشی: ۱۵ پوند

دو نقاشی: ۲۰ پوند

سه نقاشی: ۲۵ پوند

جوایز:

نفر اول: ۸۰۰۰ پوند

نفر دوم: ۵۰۰۰ پوند

بخش دانشجویی: ۲۰۰۰ پوند

آخرین مهلت:

۱۳  ژوئن ۲۰۲۲ (۲۳ خرداد ۱۴۰۱)

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی فراخوان مراجعه کنید.