فراخوان مسابقه ملی تهران کارتون

فراخوان مسابقه ملی تهران کارتونفراخوان مسابقه ملی تهران کارتون
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

 

تهران کارتون به شکل فصلی در دو بخش حضوری و مسابقه برگزار خواهد شد.بخش مسابقه به دلیل نبود مشارکت غیر حضوری در این جشنواره گنجانده شده تا کارتونیست هایی هم که در تهران نیستند بتوانند در کنار تهران کارتون باشند. برای آگاهی از اخبار این دوره و دوره های بعد، این صفحه را در اینستاگرام فالو کنید.