انیمیشن کوتاه مادر ۲۰۲۰، برگزیده جشنواره های بزرگ بین المللی

انیمیشن کوتاه مادر ۲۰۲۰، برگزیده جشنواره های بزرگ بین المللی

یک مادر و پسرش وقتی در طول یک روز معمولی جستجوی غذا به چیزی شوم برخورد می‌کنند، دچار مشکلات جدی می‌شوند.

فیلمی به نویسندگی و کارگردانی Gaurav Wakankar
کارگردانی هنری و طراحی پس زمینه توسط ماندار محسکر

Art directed and Background design by Mandar Mhaskar

انیماتورها:
Addayta Biswas
Arindam Dutta
Ashil Shaji
Gaurav Wakankar
Upamanyu Bhattacharyya
Yamini Sujan

رنگ آمیزی:
Anusha Menon
Dhruv Pant
Jignesh Chavda
Krishnabh Thengal
Shreeya Wagh
Swathy Pushpalochanan
Ashil Shaji (supervisor)

ترکیب:
Gaurav Wakankar
Shaheen Sheriff

Film score and Sound Design by
Noni-Mouse Radhapriya