رقابت طراحی پوستر Posterheroes 2022

رقابت طراحی پوستر Posterheroes 2022رقابت طراحی پوستر Posterheroes 2022
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

این رقابت توسط Posterheroes برگزار می شود و تمرکز آن بر بازنمایی روش های امروزی و آینده ی یادگیری است.

تم یازدهمین دوره از این رقابت ” ذهن آگاه یا ذهن انباشته؟” است. این رقابت سعی دارد مباحثه ای حول محور یادگیری راه بیاندازد و چالش های امروزه ی پارادایم های آموزشی و آینده فرضی اش را در از طریق پوستر به نمایش بگذارد.

ابعاد پوستر باید ۷۰*۱۰۰ سانتی متر باشد.

شرکت در این رقابت برای تمام طراحان گرافیک سال آزاد و رایگان است.

جوایز:

به برنده ۲۵۰۰ یورو تعلق خواهد گرفت. یک پوستر جایزه ی ویژه دریافت خواهد کرد و جمعا ۴۰ پوستر برگزیده وجود خواهد داشت.

هیئت داوران بین‌المللی متشکل از برجسته ترین هنرمندان حوزه طراحی گرافیک، ۴۰ پوستر را به عنوان آثار برگزیده انتخاب خواهند کرد که در رویدادها و نمایشگاه های مختلف شرکت داده خواهند شد.

آخرین مهلت:

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۹ شهریور ۱۴۰۱)

 منبع