فراخوان چهاردهمین نمایشگاه و مسابقۀ بین‌المللی کارتون OSCAR کرواسی ۲۰۲۲

فراخوان چهاردهمین نمایشگاه و مسابقۀ بین‌المللی کارتون OSCAR کرواسی ۲۰۲۲فراخوان چهاردهمین نمایشگاه و مسابقۀ بین‌المللی کارتون OSCAR کرواسی ۲۰۲۲
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

  • :
  • 00

 

فراخوان چهاردهمین نمایشگاه و مسابقۀ بین‌المللی کارتون OSCAR کرواسی ۲۰۲۲ منتشر شد

موضوع رقابت امسال: «جنگ و صلح در جزیره‌ای دورافتاده»

 شرایط آثار:

هر شرکت‌کننده مجاز به ارسال حداکثر ۳ اثر است.

شرکت برای تمامی افراد فارغ از محدودیت سنی آزاد است.

هزینه شرکت در فراخوان  رایگان است.

 جوایز:

 حداکثر ۱۵۰ اثر جهت نمایشگاه انتخاب خواهند شد.
 برگزاری نمایشگاه انفرادی در پانزدهمین دورۀ مسابقۀ بین‌المللی OSCAR و دیپلم افتخار

مهلت ارسال:  ۲۰ خرداد ۱۴۰۱

ایمیل نمایشگاه و مسابقۀ بین‌المللی کارتون OSCAR:  

dado.kov.novi@gmail.com