محمد رضا دوست محمدی

پروفایل هنرمند

  • محمد رضا دوست محمدی

    محمد رضا دوست محمدی42 اثر

    متولد ۱۳۵۵ کارشناس ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران کارشناس ارشد انیمیشن، دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه تهران عضو هیات علمی دانشگاه تهران - پردیس هنر های زیبا برنده جایزه اول ششمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران برنده جایزه ویژه هشتمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران بخش کمیک استریپ برنده جایزه دوم نهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران بخش چهره برنده دو دوره جایزه بخش کاریکاتور جشنواره مطبوعات برنده سه دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در رشته های کاریکاتور-تصویرسازی-پوستر برگزیده اول گرایش تصویر سازی جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مدیریت هنری مجله سروش جوان مدیریت هنری مجله همشهری جوان سردبیری مجله جدید مدیریت بخش تصویر سازی روزنامه جام جم

محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی
محمد رضا دوست محمدی