حمید عجمی

پروفایل هنرمند

  • حمید عجمی

    حمید عجمی35 اثر

    حمید عجمی متولد 1341 / تهران وی عضو رسمی انجمن خوشنویسان ایران و مبدع مکتب خوشنویسی معلَی است که سال ۱۳۷۸ آن را به ثبت رسانده، لوح تأییدیه آن را از فرهنگستان هنر دریافت نمود. وی در عرصه فرهنگ و هنر همواره حضوری فعال داشته است؛ از جمله: مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مدیرعامل مؤسسه فرهنگ فردا، داوری و عضویت در هیئت‌های مجامع سیاست‌گذاریِ جشنواره‌های هنری، دبیر هنری مجمتع هنر و ادبیات در خدمت جنگ و عضو هیئت کارشناسی حوزه هنری، مؤلف و ... . برپایی نمایشگاه‌های انفرادی و شرکت در نمایشگاه‌های گروهی داخلی و خارجی نیز بخشی از فعالیت‌های حمید عجمی است که در کشورهایی همچون ایران،‌ لبنان، پاریس، فیلیپین، آلمان، فرانسه و ... به اجرا درآمده‌اند. وی با حضور در رقابت‌های هنری موفق به دریافت جوایز و الواح تقدیری متعددی از جمله کسب لوح دست‌خط امام خمینی(ره) شده است.

حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی
حمید عجمی