کیومرث قورچیان

پروفایل هنرمند

  • کیومرث قورچیان

    کیومرث قورچیان39 اثر

    کیومرث قورچیان متولد 1331 / تهران وی فارغ‌التحصیل مقاطع فوق دیپلم از مدرسه عالی تلویزیون و سینما و لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. قورچیان در طول سال‌ها فعالیت و خلق آثار هنری موفق به دریافت گواهینامه هنری درجه یک ـ معادل دکترا ـ در رشته نقاشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید. وی تا کنون بالغ بر 50 نمایشگاه انفرادی و 60 نمایشگاه گروهی از جمله نمایشگاه انفرادی در شهرک بین‌المللی پاریس ـ سیته. شرکت در رقابت‌های هنری و کسب جوایز و الواح تقدیری از جمله رتبه نخست بخش طراحی و نقاشی جشنواره باران از دیگر فعالیت‌های کیومرث قورچیان است. وی از اعضای شهرک بین‌المللی هنرمندان پاریس و عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران است.

کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان
کیومرث قورچیان