حسن رزمخواه

پروفایل هنرمند

  • حسن رزمخواه

    حسن رزمخواه37 اثر

    حسن رزمخواه متولد 1337 در تهران است. وی فارغ التحصیل مقاطع لیسانس و فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه های هنر و تربیت مدرس است. رزمخواه پس از اتمام تحصیلات به تدریس در دانشگاه های تهران، الزهرا، هنر، سوره و شاهد پرداخت. داوری در جشنواره های هنری و حضور در نمایشگاه های انفرادی و گروهی نیز بخشی از فعالیت های هنری وی محسوب می شود. حسن رزمخواه طراحی چندین پوستر؛ تمبرهای پستی همچون امیرکبیر، جهان پهلوان تختی، آزادسازی خرمشهر، آیت الله مدرس و ..؛ همچنین تصویرسازی کتاب های بچه فیل و دریاست که می ماند، غنچه در طوفان، خواب صدساله و ... را نیز در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.

حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه
حسن رزمخواه