فیلم کوتاه هنر مدرن و هفته هنر انقلاب اسلامی

فیلم کوتاه هنر مدرن و هفته هنر انقلاب اسلامی


هنر مدرن
گفتاری به بهانه بیستم فروردین سالروز شهادت سید مرتضی آوینی و هفته هنر انقلاب اسلامی از حضرت آیت الله میرباقری
تدوین:مهدی صدوق عارف
تهیه شده در گروه رسانه هیئت هنر و رسانه
.