روایت خرمشهر در اثر نقاشی عبدالحمید قدیریان

روایت خرمشهر در اثر نقاشی عبدالحمید قدیریان

استاد عبدالحمید قدیریان به مناسبت چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر؛ در نمایشگاه نقاشی «شهر آسمانی» ، راجع به تازه ترین اثرش صحبت می کند.