معماری حرف‌ها و کلمه‌ها، آثار محمد احصایی

معماری حرف‌ها و کلمه‌ها، آثار محمد احصایی

محمد احصایی از جمله بنیانگذاران نقاشیخط در ایران به‌شمار می‌رود و نخستین کسانی است که از حروف به عنوان وسیله‌ای برای بیان استفاده کرد.
 او که خوشنویسی توانا بود خود را از نقاشان سقاخانه به «سنت» و آنگاه «خط» و از همه مهم‌تر «خوشنویسی» نزدیک‌تر می‌دانست و دلیل آن را وفاداری به سنت‌های خوشنویسی و اتصال به شکل واقعی حروف می‌شمرد و رویکردش حرکت از خوشنویسی به سوی نقاشی بود و به استفاده از عناصر و آرایه‌های بصری و مفهومی نقاشی در خوشنویسی‌هایش می‌پرداخت. کاری که این هنرمند چند سال بعد از نقاشان سقاخانه انجام داده بود و ابتدا با مخالفت و سپس با سیلی از تقلید خوشنویسان روبرو شده بود.
 همچنین او در کار نقاشیخط و ارائه و توسعه آن بیش از دیگران پایمردی کرده و تاکنون همچنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی خوش درخشیده‌است.


گزیده‌ای از آثار محمد احصایی
در نگارخانه ویژه
زمان:
۵ الی ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۰ الی ۲۰
آدرس:
خیابان خرمشهر،خیابان شهید عربعلی،خیابان سوم،ضلع جنوب غربی میدان سوم نیلوفر، ساختمان شماره ۵