پرافول بی ساوانت

پروفایل هنرمند

  • پرافول بی ساوانت

    پرافول بی ساوانت28 اثر

    پرافول بی ساوانت Prafull B. Sawant هنرمند هندی است که تا به حال در تعداد زیادی نمایشگاه و مسابقات بین المللی در کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، روسیه، فرانسه، چین، ایتالیا، پرو و هند شرکت کرده است و برنده ۴۵ جایزه و بورس تحصیلی در سطوح ملی و ایالتی شده است. وی تحصیلاتش را در مدرسه هنر نشیک ادامه داد و پس از آن به اروپا سفر کرد. وی علاوه بر آبرنگ در زمینه رنگ و روغن و آکریلیک نیز کار می کند. موضوع آثارش را هوای خشک، آفتاب سوزان و شهرهای شلوغ و غبارآلود زادگاهش و مناظر شهری کشورهای مختلف تشکیل می دهند.

پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت
پرافول بی ساوانت