محسن راستانی

پروفایل هنرمند

  • محسن راستانی

    محسن راستانی30 اثر

    او دارای لیسانس رشته عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است و به عنوان عکاس و مدرس رشته عکاسی فعالیت دارد. عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ۱۳۵۹، مسئول بخش عکاسی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ۱۳۶۴، دبیر سرویس عکس مجله تصویر، دبیر سرویس عکس روزنامه صبح امروز، مدرس دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، عضو هیات موسس انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران، عضو هیات موسس انجمن عکاسان ایران، عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین بی ینال عکس ایران موزه هنرهای معاصر، داوری چندین جشنواره و مسابقه عکاسی، شرکت در چندین نمایشگاه جمعی و انفرادی در داخل و خارج از کشور، دریافت چندین جایزه و برگزیده آثار در مسابقات داخلی و خارجی، نویسنده چندین مقاله در مطبوعات ایران از جمله فعالیت های این هنرمند عکاس است. او پروژه های عکاسی مانند جنگ ایران وعراق، آلمان، کیش، بیروت لبنان، لهستان، خانواده ایرانی، بوسنی و هرزگوین ،ارمنستان و عکاسی تبلیغات را در کارنامه فعالیت عکاسی‌اش دارد.

محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی
محسن راستانی