کیکو تانابه

پروفایل هنرمند

  • کیکو تانابه

    کیکو تانابه36 اثر

    کیکو تانابه Keiko Tanabe در کیوتو ژاپن به دنیا آمد و در خانواده‌ای هنردوست بزرگ شد که او را تشویق به نقاشی و طراحی کردند. او در سال ۲۰۰۵ پس ازسی سال کار در روابط بین‌الملل و سفرهای متعدد به سراسر آسیا، اروپا و ایالات متحده، به نقاشی آبرنگ روی آورد. تانابه از سال ۲۰۰۳ در کلاس‌های اولیه طراحی و آبرنگ در سن دیگو شرکت کرد اما بیشتر خودآموز است. وی برنده جوایز ملی و بین المللی و شناخته شده است و آثار او در نشریات هنری و در مجموعه های خصوصی و دولتی در سراسر جهان به چشم می خورد.

کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه
کیکو تانابه