فرانسیسکو فونسکا

پروفایل هنرمند

  • فرانسیسکو فونسکا

    فرانسیسکو فونسکا24 اثر

    فرانسیسکو فونسکا یک تصویرگر مستقل با استعداد از پورتو، پرتغال است. پالت رنگی و غنی او باعث می‌شود که تصاویرش از نمای خیابان‌های شهر پورتو با مناظری خیره‌کننده از روی بوم اش بیرون بیاید و به کارش حس مفهومی فوق‌العاده‌ و شاعرانه ای بدهد. این تصویرسا که آثارش به زیبایی بسیار شاعرانه ارائه می شود، داستان های سرمقاله های نشریات را زنده می کند و خوانندگان را برای درگیر شدن با محتوا مجذوب و راغب می نماید. او مدرک کارشناسی ارشد را در رشته طراحی و چاپ از دانشگاه هنرهای زیبا در پورتو دریافت کرد.

فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا
فرانسیسکو فونسکا