محمد حسین شجاعی

پروفایل هنرمند

  • محمد حسین شجاعی

    محمد حسین شجاعی58 اثر

    متولد سال ۱۳۶۵ از تهران، فارغ التحصیل رشته گرافیک ، همکاری با شرکت انیمیشن مداد سیز ۱۳۸۴ ( طراح، بیتوینر، نور و سایه)، همکاری با شرکت انیمیشن رسانه سبز ۱۳۸۴ ( متحرکسازی)، همکاری با شرکت انیمیشن رسانه سبز ۱۳۸۴ ( سوپر وایزر و انیماتور)، همکاری با شرکت انیمیشن قلقلک ۱۳۸۷ (بیتوینر، طراح کلیدی و انیماتور)، همکاری با شرکت انیمیشن سیاره نارنگی ۱۳۸۸ (طراحی کانسپت ، طراحی فضاسازی برای بازی های دیجیتال)، همکاری با شرکت پاسارگاد ۱۳۹۰، همکاری با سازمان دانش آموزی ۱۳۹۱ ( آموزش و فعالیت در زمینه انیمیشن)، همکاری با خبرگزاری ایستگاه نیوز ۱۳۹۴، تصویر گری ۳ جلد کتاب آموزشی پیشاهنگی برای سازمان دانش آموزی، فعالیت در قسمت هنری در شرکت بازی سازی مدریک ۱۳۹۹، همچنین به عنوان هنرمند مستقل در زمینه های مختلف تصویر سازی.طراحی شخصیت و کاریکاتور فالیت دارد. برنده جایزه ویژه مسابقه بین المللی کاریکاتور هولوکاست ۱۳۹۳،

محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی
محمد حسین شجاعی