علی کیانی

پروفایل هنرمند

  • علی کیانی

    علی کیانی16 اثر

    علی کیانی، عضو هیات علمی و مدیر گروه رشته ارتباط تصویری دانشگاه مارلیک نوشهر، مدرس و مدیر گروه رشته سینما دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر نوشهر و مدرس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر چالوس و دانشگاه های مختلف است. وی از سال ۱۳۷۳ فعالیت هنری اش را آغاز کرده و برگزاری چهار نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی عکاسی در داخل و خارج از ایران را در کارنامه اش دارد. هم چنین وی نویسنده کتاب و مقالات در زمینه عکاسی، سینما و گرافیک( میان رشته ای) است و داور چندین جشنواره عکس و فتوگرافیک بوده است.

علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی
علی کیانی