سلیمه باباخان

پروفایل هنرمند

  • سلیمه باباخان

    سلیمه باباخان34 اثر

    سلیمه باباخان، هنرمند تصویرگر متولد سال ۱۳۶۵ در ایران است. وی مدرک کارشناسی ارشد تصویرسازی را از دانشگاه هنر تهران دریافت کرده است. باباخان حضور در بیش از ۴۰ نمایشگاه داخلی و خارجی از جمله، چین، فرانسه، کره جنوبی، روسیه، قرقیزستان و ...را در کارنامه هنری اش ثبت کرده است. بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ موفق به دریافت جایزه Laureates مسابقه تصویرگری «image of the book» روسیه و دیپلم افتخار مسابقه تصویرگری «image of the book» روسیه شده است. هم چنین نامزد دریافت جایزه در مسابقه کتاب‌های تصویری Little Hakka چین ۲۰۱۹ ، فینالیست نمایشگاه کتاب بلونیا ،۲۰۲۱ منتخب بینال گاو اوکراین ۲۰۲۰، منتخب فستیوال آسیایی محتواهای ویژه کودکان سنگاپور و منتخب کاتالوگ و نمایشگاه بینال تصویرگری قلم طلای بلگراد بوده است. پایان نامه کارشناسی ارشد این هنرمند فیلستان نام دارد و با الهام و تاثیر از سفال پیش از تاریخ در منطقه تل باکون و برای چند حکایت از مثنوی شریف تصویرگری شده است.

سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان
سلیمه باباخان