باقر همتی

پروفایل هنرمند

  • باقر همتی

    باقر همتی36 اثر

    متولد ۱۳۶۰ ساوه ، فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی و هنرهای تجسمی از دانشگاه شهید باهنر کرمان۱۳۸۵، شرکت در دوره آموزشی برگزار شده توسط سازمان زیباسازی تهران با عنوان زیباسازی شهری در محل خانه هنرمندان۱۳۹۵، نفر سوم مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان مرکزی در گرایش طراحی ۱۳۷۶ شرکت در مسابقه بین المللی کارتون )Golden Muflon( ترکیه ۱۹۹۸، نفر برگزیده مسابقه کاریکاتور(بمب اتمی) ماهنامه گل آقا ۱۳۷۷، نفرسوم جشنواره سراسری کارتون با موضوع معلم، ( با همکاری مجله کیهان کارتون و مجله رشد معلم)۱۳۸۹، نفر سوم جشنواره هنر جوان در گرایش کاریکاتور۱۳۸۲، نفرسوم هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی در گرایش طراحی۱۳۹۰نفر اول نهمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی در گرایش طراحی۱۳۹۰نفر برگزیده سومین جشنواره بین المللی کارتون کتاب ۱۳۹۷

باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی
باقر همتی