محمود سمندریان

پروفایل هنرمند

  • محمود سمندریان

    محمود سمندریان42 اثر

    محمود سمندریان Mahmood Samandarian از نقاشان آبرنگ، متولد سال ۱۳۴۲ در اصفهان است. وی فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای تهران است. سمندریان از نوجوانی به نقاشی آبرنگ علاقه داشته و از همان دوران شروع به یادگیری کرده است. این هنرمند می گوید: «آثار استادانی چون‌ یرواند و سمبات در این راه برایم‌ بسیار سودمند بود. در مورد آبرنگ باید گفت که تکنیک آبرنگ در نقاشی از مشکل ترین‌ تـکنیکهاست. در ایـن روش‌ هر قدر تعداد قلم روی اثر کمتر باشد، کیفیت آن بهتر خواهد بود. در آبرنگ، نقاش نمی‌تواند چیزی را در حین نقاشی عوض و یا از بین ببرد، پس‌ یک تصمیم و تفکر اولیه بـاید کـاملا منطقی و حساب شده باشد. البته‌ منظورم از منطقی و حساب شده رد احساس در این شیوه نیست، بلکه تمام‌ این موارد که اصولا فنون کار به شمار می‌روند‌ در‌ استحاله‌ای‌ از احساس‌ هنرمند شکل می‌گیرند و سپس‌ روی‌ صفحه‌ نقش می‌بندند». آثار سمندریان تاکنون در بیش از صد نمایشگاه داخلی و خارجی به نمایش درآمده است. وی علاوه بر نقاشی و تصویر سازی حرفه ای و تالیف کتاب های متعدد، در زمینه ی تدریس نقاشی درآموزشگاه شخصی خویش و نیز در دانشکده ی هنرهای زیبا فعالیت دارد. وی تاکنون موفق به اخذ جوایز متعددی چون جایزه دوم بی یینال نقاشی معاصر ایران در سال ۱۳۷۲، جایزه اول نمایشگاه هنر و طبیعت ۱۳۷۲ و جابزه ویژه افتتاح موزه فلسطین در سال ۱۳۸۶ شده است.

محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان
محمود سمندریان