کاترین زریپ

پروفایل هنرمند

  • کاترین زریپ

    کاترین زریپ30 اثر

    کاترین زریپ Catherine zarip در سال ۱۹۶۶ در استونی متولد شد. او فارغ‌التحصیل آکادمی هنرهای دولتی استونی در رشتۀ سرامیک است. زریپ از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ به عنوان طراح کتاب و هنرمند ارشد انتشارات آویتا فعالیت کرد و پس از آن به صورت آزاد به کارهای هنری می‌پردازد. زریپ عضو انجمن طراحان گرافیک استونی و دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان (شعبۀ استونی) است. زریپ ده‌ها کتاب داستانی و کتاب درسی کودک را تصویرگری کرده و طراحی بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب را در فعالیت حرفه‌ای‌اش دارد. آثار او در مجموعۀ هنری کتابخانه ملی استونی و مجموعه تصویرسازی مرکز ادبیات کودکان استونی به صورت دائمی به نمایش گذاشته شده است.

کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ
کاترین زریپ